Search:

Home | Lifestyle


Pantheďsme en de String Theory!

door: Maurintius

 

Er bestaan ontzettend veel verschillende geloofsovertuigingen, denk maar aan het Christendom, Judaďsme, Islam, Boeddhisme, Hindoeďsme, Sjamanisme, Animisme, Atheďsme en ook het Pantheďsme.

Ik ga met jullie eens even stil staan bij het Pantheďsme omdat ik mijzelf beschouw als een Pantheďst.

Sinds de opkomst van het monotheďsme is men God gaan bekijken als een persoon. Het gevolg hiervan is een scheiding tussen Aarde en Hemel. God is transcendent, Hij bevind zich in de hemel, wij ons op de Aarde. Hij staat boven ons, wij staan onder Hem. Dit is vooral bij het Christendom, het Jodendom en de Islam het geval.

Vroeger was dit anders!

Er was een tijd waarin de mensheid, God niet zag als een persoon maar als een energie die in alles en iedereen aanwezig is, ook in planten en gesteenten. God is immanent.

Voorbeelden van zulk een geloof zijn vooral het Pantheďsme, Sjamanisme en het Animisme.

Wat is het Pantheďsme eigenlijk? Wat houd het in om een Pantheďst te zijn?

Het Pantheďsme is waarschijnlijk voor veel van jullie onbekend maar dit geloof is vergelijkbaar met het Animisme en Sjamanisme, op enkele punten na.

Het woord “Pantheďsme” komt net als veel andere theologische termen voort uit de Griekse taal. Pan betekent “alles” of “alle” en Theos betekent “God”. Men kan dit het best definiëren als “God is alles, alles is God”.

Daar waar het monotheďstische geloof God bekijkt als een persoon die in de hemel is en wij hier op aarde, wat inhoud dat het monotheďsme, transcendent is, daar bekijkt het Pantheďsme, god niet als een persoon maar meer als een energie die in alles en iedereen aanwezig is. Deze geloofsovertuiging is immanent zoals we wel eens zeggen. Deze energie is het goddelijke en zweeft continu rondom u en in u. Zelfs stenen en planten bezitten deze energie.

Men kan 3 verschillende vormen onderscheiden van het Pantheďsme.

Het materialistisch Pantheďsme, het idealistisch Pantheďsme en het neutraal Pantheďsme.

Materialistisch Pantheďsme stelt dat het materiële universum het enige is dat bestaat – er is niets anders. Onze gedachten, gevoelens, hoop, dromen en aspiraties zijn niets meer dan biochemische reacties in de cellen van onze hersenen, klieren en organen. We zijn niets meer dan organische machines. Daarnaast is het zo dat niemand of niets deze materie schiep, omdat er niets anders bestaat dan materie. Materie moet dus eeuwig zijn. “God” is dan slechts een andere naam voor het materiaal waaruit het universum is opgebouwd. Deze vorm van het Pantheďsme heeft meer gemeen met het atheďsme dan met andere vormen van theďsme.

Idealistisch Pantheďsme zegt dat de universele ziel of het universele verstand (dat wil zeggen: god) in het fysieke universum huist, net zoals de menselijke ziel of het menselijke verstand in het menselijk lichaam huist. God dringt door tot de materiële wereld, werkt door middel van de materiële wereld en en drukt zijn goddelijke essentie uit door middel van de materiële wereld. Daarom kan de ultieme realiteit niet in de materiële wereld worden gevonden, maar in de geestelijke wereld. Sommigen gaan zo ver dat zij beweren dat de fysieke wereld slechts een illusie is – ofwel van God ofwel van mij zelf – waarin ik mijn rol speel. Het totaal van alle gevoelens en gedachten is daarom “god”.

Neutraal Pantheďsme is een hybridische vorm van deze twee. Zowel het materiële als het immateriële komt voort uit een enkele neutrale stof of energie. De energie die alle gedachten en alle materie genereert is god. God schept een fysieke realiteit uit deze goddelijke substantie en reikt vervolgens geestelijke eigenschappen uit deze substantie uit aan de fysieke realiteit. Uiteindelijk komen dan alle dingen weer terug bij god. Daarom is het totaal aan gedachten en aan materie wat we “god” noemen.

De bovenstaande verklaringen van de verschillende vormen van het Pantheďsme zijn afkomstig van de website “All about History” welke u hieronder terugvindt.

http://www.allabouthistory.org/dutch/pantheisme-faq.htm.

Als men nu de “String-Theory” erbij neemt dan bekomt men hier een duidelijk patroon en is dit zeer geloofwaardig.

De String-Theory beweert namelijk dat alles bestaat uit kleine strings. Welke steeds trillen en vibreren. Deze strings zijn nog kleiner dan een atoom, zelfs kleiner dan een elektron of neutron (wat tot nu toe werd beschouwd als het kleinste deeltje van alles).

Het probleem dat bepaalde wetenschappers eerst ondervonden is, dat, waar alles vandaan komt of waar alles samenkomt (het zo gezegde zwart gat of black hole, waar men ook beweert, dat alles is ontstaan) men de 4 basis elementen niet kon samenvoegen. Men kon niet de zwaartekracht combineren met elektromagnetisme, sterk nucleair en zwak nucleair.

Men kon deze 4 basis krachten niet samenvoegen met het gene wij weten van de hedendaagse wetenschap.

Vandaar dat de String-Theory, ook wel genaamd de “Theory of Everything”, is ontstaan en in deze theorie heeft men een oplossing gevonden om deze 4 basis-energieën samen te voegen tot één geheel, dit dus doordat men er vanuit gaat dat alles bestaat uit kleine vibrerende en trillende strings.

In deze theorie kan men de 4 elementen (zwaartekracht, elektromagnetisme, sterk nucleair en zwak nucleair) met elkaar verbinden, met elkaar samenvoegen door middel van deze strings.

Ik verwijs hiervoor naar de documentaire genaamd “The Elegant Universe” die u op de website terugvind onder de tab “Must see Videos“.

Als men er nu vanuit gaat dat het kleinste deeltje een string is, die continu vibreert en trilt en men God bekijkt als een energie zoals het Pantheďsme doet, is dit toch een geloofwaardige overtuiging, niet?

Ik bekijk “god” als een energie die bestaat in iedereen en altijd en overal rond ons aanwezig is. Deze bestaat uit vibraties en trillingen, welke negatief of positief geladen kunnen zijn en die u en mij, en alles rondom ons bepaalt! Zij bepalen de stemmingen in u en mijn omgeving!

Voor zij die meer willen weten, raad ik ten zeerste aan om de documentaire “The Elegant Universe” eens te bekijken en het boek “Pantheďstisch Pleidooi” geschreven door Marcus van Praag te lezen.

U vind dit artikel op http://bloginfo.educate-yourself.eu

Grtz

Maurintius

Deus sive natura!

Artikel bron: www.artikelenland.nl

Meer info op bloginfo.educate-yourself.eu

Geef a.u.b. uw cijfer voor dit artikel

 

# of Ratings = 1 | Rating = 4/5

Klik het XML Icoon hierboven om Lifestyle artikelen te ontvangen via RSS!

Powered by Article Dashboard