Search:

Home | Politiek


Onze westerse beschaving!

door: Maurintius

 

In onze westerse beschaving kan men geld en een monetaire stelsel niet wegdenken. Iedereen heeft dagelijks met geld te maken. We geven het uit, we gaan ervoor werken, we proberen ook te sparen, als we wat gespaard hebben nemen we een belegging, etc...

Er is geen enkel land onder westerse invloed dat men kan scheiden van een monetair stelsel.

De westerse manier van leven is nu al over een groot deel van de wereld verspreid. Zij domineert zo goed als heel de wereld, en dat zijn toch een behoorlijk aantal mensen.
Dat wil zeggen dat bijna heel de wereld onder westerse invloed staat.

Alles draait om geld en iedereen is er afhankelijk van. Iedereen handelt dagelijks met geld.
Kleine bedrijven en grote bedrijven, regeringen en republieken, landen en koningshuizen, banken en institutionelen (ja, deze vooral) handelen dagelijks op een professionele manier met geld.

Als men aan de voltallige bevolking vraagt, wat is geld, waar het vandaan komt, waar wordt het gemaakt? Dan krijg u van 99% van de bevolking het antwoord dat dit komt van de overheid, dat het wordt gemaakt door de regering en dat geld papier is. Dit is maar gedeeltelijk waar. Het ware gedeelte is dat geld papier is, maar de veronderstelling dat geld van de overheid komt is zeker misplaatst. Als er meer dan 5% van de bevolking weet hoe geld werkt, waar het vandaan komt en wie het drukt, zal dat veel zijn. Ik schat ze maar op 1%.

Wij worden allen opgevoed en groot gebracht in een traditie om onze regeringen te vertrouwen en zijn ervan overtuigd dat deze zich om ons lot bekommeren.
Dit is echter een totale misvatting.
Onder het mom van democratie, wat de westerse wereld volgens velen is, gebeuren er bepaalde dingen achter de schermen, die u niet weet, die u niet ziet, maar die u toch beperken, manipuleren en controleren waar u staat.
In mijn ogen is onze hedendaagse westerse samenleving helemaal geen democratie!
Vroeger dacht ik van wel, maar als u ziet wat er allemaal gebeurt om ons heen, kan u dit onmogelijk als een democratie beschouwen.

Iets later dacht ik, zijn wij dan een bureaucratie, vanwege de papieren rompslomp die wij allen moeten ondergaan en de macht die bedrijven hebben? Neen, wij zijn ook geen bureaucratie. Ik ben blijven doordenken en zoeken en uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat wij een plutocratie zijn! Een plutocratie bestaande uit een samenleving geregeerd en gemanipuleerd door de rijken waarin de rijken rijker worden en de armen steeds armer!

U kan dit het best voorstellen als een poppenkast. Zoals de poppen worden bestuurd door de poppenspeler, worden politici bestuurd door de rijken.

Deze rijken vormen een hiërarchie bestaande uit alleen de rijkste en machtigste mensen van over de hele wereld, verdeelt in verschillende lagen en verspreid over verscheidene vennootschappen. Die de gehele politiek naar hun pijpen laat dansen en zij, op die manier volledige bevolkingen onderdrukt. Zonder bekommert te zijn om u of mijn welzijn, die u enkel willen uitbuiten en u laten doen wat zij zeggen. Zij willen u beperken in u groei en in u vrijheid.

Deze hiërarchieën gaan beter bij de naam “geheime vennootschappen” maar ik noem ze de “rijken”.

Deze rijken geven zich zelden bloot, vertonen zich zelden op het hoofdpodium, laten bijna nooit iets van zich horen en houden vast aan één doelstelling, het domineren van de hele wereld. Het manipuleren van regeringen, het controleren van bevolkingen en de onderdrukking van iedereen. (Behalve zichzelf en de rest van hun broeders natuurlijk.)
Zij zijn hier ook heer en meester in!

U mag deze rijken niet onderschatten. Zij zijn in staat om de onwaarschijnlijkste en krankzinnigste toestanden en feiten uit te halen.
Zij houden zich niet aan de regels! Zij staan boven de wet!

Zij controleren de media, besturen de economie, financieren de wetenschap en beheersen de politiek, en dit in bijna elk land. Daardoor zijn zij ook als eerste van alles op de hoogte. Zij hebben ons zodanig verdeelt dat wij het woord solidariteit niet meer kennen, materialistisch zijn ingesteld, egoïstisch denken, haast niet meer behulpzaam zijn ten opzichte van onze medemens en een continu gevoel van angst waarnemen waardoor wij altijd in verdediging modus leven.

Zij hebben een maatschappij gecreëerd die gericht is op consumptie en prestatie, waarin duurzaamheid en kwaliteit niet gepaard gaan, waarin iedereen moet presteren om aanzien te verkrijgen, waarin iedereen moet werken om geld te verdienen (lees slaaf is van de arbeid), om vervolgens dit geld uit te geven aan materialistische zaken, waarvan zij, ons door reclame en media, overtuigen dat wij deze nodig hebben om een vol en gelukkig leven te leiden en waarin wij onze vrijheden opgeven om toch het gevoel van veiligheid en zekerheid te behouden.

Bijna iedereen is bereid afstand te doen van zijn rechten en vrijheid als daarmee hun veiligheid en zekerheid gewaarborgd blijft.
Dit is een systeem zodanig ontwikkelt dat ieder mens er afhankelijk van is, waarin iedereen moet meedraaien, bijna niemand de ware aard van kent en bekomen is door het corruptere van politici en manipulatie van de bevolking.
Dit is het grootste frauduleuze systeem ooit uitgevonden en is de oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde.

Dit geniaal ontwikkeld systeem is één van de oorzaken waarom wij als westerling haast nooit tevreden of gelukkig zijn, terwijl wij denken, alles te hebben of kopen wat wij begeren.
Zijn wij beter af dan de ontwikkelingslanden? Zijn wij gelukkiger dan de derde wereld?
Ik weet het niet hoor. Ik heb er zo mijn twijfels over. Het is niet omdat wij meer benodigdheden of toebehoren hebben, dat wij gelukkiger zijn.

Waarom spreken wij eigenlijk van derde wereld? Zijn zij minder dan ons? Omdat zij niets hebben en toch delen?
Ik weet dat er veel mensen zijn die dit ( de manier waarin wij leven als westerling ) niet willen of hier toch niet volledig mee akkoord gaan.
Dit hoeft ook zo niet te zijn!

Wij moeten ons dringend verenigen en met zijn allen hier een stop toe roepen.
Als men kijkt naar de derdewereldlanden, waarin de regering en de staatshoofden zich minder inlaten, waarvan de burgers haast niets hebben, lijken deze toch veel gelukkiger als wij? Zij staan al lachend op, gaan al dansend slapen en delen zelfs de helft van hun eten moest u honger lijden. Deze mensen zijn er voor elkaar. Deze mensen steunen elkaar!
Deze mensen kennen en hebben een samenhorigheidsgevoel waardoor zij veel sterker staan als wij. Waarom sterker? Omdat zij verenigd zijn en niet verdeelt zoals wij.

Zou onze samenleving met zijn prestatie gerichtheid en consumerende materialistische ingesteldheid dan toch niet gelukkig maken?
Zouden wij misschien beter af zijn met meer tijd te investeren in samenhorigheid en waarden waarin wij als mens beter kunnen samenleven? Waarin wij een levens-waardig bestaan, zonder onderscheid te maken tussen huidskleur, geloof en cultuur, aan iedereen schenken?

Wij zijn in ieder geval op een moment gekomen dat onze technologie dit toelaat.
Wij kunnen iedereen voorzien van voldoende eten en drinkbaar water. Wij kunnen iedereen voorzien van een dak boven zijn hoofd en wij kunnen iedereen een bed geven om te slapen, als wij dit willen.

Wij zouden ons denken en doen moeten aanpassen zodat wij iedereen een levens-waardig bestaan geven. We zouden moeten streven naar een samenleving waarin iedereen evenveel betekent en iedereen evenveel recht heeft op een goed leven als een ander. Waarin iedereen vrij en gelijk in plichten geboren wordt. Dat is toch wat democratie betekent!

Ik dank jullie voor de aandacht.
Met vriendelijke groeten,
Maurintius
Member of the Information Awareness Office

Artikel bron: www.artikelenland.nl

Originele artikel vind u terug op bloginfo.educate-yourself.eu

Geef a.u.b. uw cijfer voor dit artikel

 

# of Ratings = 1 | Rating = 5/5

Klik het XML Icoon hierboven om politiek artikelen te ontvangen via RSS!

Powered by Article Dashboard